История на фирмата

Фирма „Мифа – Павел Киров” е създадена през 1995г. като малък сервиз за автотенекеджийски и бояджийски услуги. Фирмата започва с трима работници.

В края на 1995г. фирмата монтира първата автобояджийска камера в Бургас и разраства дейността си, подобрявайки качеството на услугите.

През следващата 1996г. фирмата става един от основните дилъри за Бургас на немската компания “Glasurit”, част от групата BASF Coating AG – един от най-големите производители на бои, спомагателни материали и консумативи в света. Автосервиз „Мифа – Павел Киров” въвежда в сервиза система за тониране на бои на същата фирма.

По това време фирмата работи с голяма част от застрахователните компании в Бургас, като основният й договор е със ЗПД”Витоша”АД. Това осигурява непрекъснат поток от работа и повишава качеството на авторепаратурната дейност.

През годините фирмата е един достоен конкурент на пазара на услуги, ползвайки се с добро име в бранша.

Въвеждането на нови технологии е основен приоритет през последните години, за подобряване качеството на технологичния процес и ускоряване времето за извършването му. Някои от нововъведенията са например Ratio-Spot-Repair ( т.нар.поправка в точка) и вкарването в производствения цикъл на инфрачервени лампи за сушене на грундирани детайли и бои.

До края на 2006г. фирмата вкарва в експлоатация една от най-добрите техники за авторепаратура. Това са системи за измерване геометрията на автомобилите, както и стенд за разпъване марка “BLACKHAWK”, камера за изпичане и зона за подготовка с рециркулация с марка MILLIBAR” и др.

Убедителните резултати, които съпътстват неизменно „Мифа – Павел Киров” през всичките години от създаването й, станаха основа за задълбочаване на интереса на застрахователните компании на бургаския пазар. Внедряването на технологии, които ще са актуални и в бъдеще, най-рационалното им приложение в конкурентните условия на даден пазар – това е силата, която ориентира клиентите на този вид услуги на българския пазар.

През 2007-2008г. фирмата реализира строителството на автосервизна база в по-големи мащаби. Тя е въведена в експлоатация през ноември 2008г. По това време в „Мифа –Павел Киров” работят 6 автосервизни работника, притежаващи необходимата квалификация и стаж.

През февруари 2009г. ЕТ”Мифа – Павел Киров” е преобразувано в „МИФА КИРОВ” ЕООД със същия предмет на дейност, структура на производствения процес и цели. В настоящия момент във фирмата работят 4 автосервизни работника и 2 служители, всички притежаващи необходимата квалификация и стаж за длъжността. Разширявайки дейността, тенденцията в тази област е към разрастване, поради увеличаване на броя на работните места.

Автосервиз „МИФА КИРОВ” ЕООД е член на Националната асоциация на сервизите, извършващи авторепаратура ( НАСИА).