Политика за качество

Водени  от желанието за стабилно развитие на фирмата и издигане на качеството на авторепаратурните услуги, ние от Ръководството на фирмата определяме като основни свои цели осъществяването на перфектно организирана дейност в следните направления:

- Доставка на най- качествените и надеждни материали за авторепаратура в достатъчно широка гама : “Glasurit”; “3M “; “CAR SISTEM” ; и др.

- Въвеждане на нови технологии в авторепаратурата, компютърно проектиране и оптимизация на дейността във автосервиза чрез въвеждане на нови системи.;

- Доставка на авточасти, необходими за авторепаратурните услуги, без ангажираност на клиентите.

Това ние реализираме чрез планиране и управление на качеството за осигуряване на изискваното от клиентите качество на услугите, както и за тяхното непрекъснато подобряване.

Политиката по качеството определя човека като най- решаващия вътрешен фактор на въздействие.Осъществява се като цялостен подход и е осъзнат приоритет, при който ключова роля има мотивацията за висококачествен труд на всички работещи във фирмата и  поддържане на високо ниво на тяхната квалификация.

Политиката по качеството се ревизира и оценява периодично, за да се гарантира нейната адекватност с целите на фирмата  и изискванията на клиентите.